HDW International Internationale Veranstaltungen Startseite ·

Nowy program współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska - "Więcej niż sąsiedztwo"

© IHK

"Partnerzy koalicyjni będą w szczególności nadal wykorzystywać szanse, jakie daje dynamiczny rozwój szczecińskiego regionu metropolitalnego i rozszerzać go ponadnarodowo o Brandenburgię." Tym cytatem z umowy koalicyjnej nowego rządu Meklemburgii-Pomorza Przedniego Wolfgang Blank, Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Neubrandenburgu, przedstawił najnowszy wirtualny Krąg Gospodarczy Szczecińskiego Regionu Metropolitalnego. Dotyczył on bowiem ważnego elementu składowego transgranicznego rozwoju Szczecińskiego Regionu Metropolitalnego, jakim jest nowy program współpracy Interreg VI A 2021-2027.

 

Program jest dostępny dla publiczności, która może zgłaszać swoje uwagi, wskazówki i sugestie do 6 grudnia https://surveys.iu-info.de/371497?lang=de

 

"Był to długi proces, w którym Pomorze uczestniczyło od samego początku", rozpoczęła swoje wystąpienie Andrea Gronwald, dyrektor zarządzający Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e. V. "Program umieściliśmy w ramach nadrzędnego celu 'Więcej niż sąsiedztwo: Wspólne kształtowanie zrównoważonej przyszłości w północnej części polsko-niemieckiego pogranicza'."

Wynik jest imponujący, ponieważ oferuje kilka innowacji w porównaniu z poprzednim programem. Innowacje i ochrona klimatu zostały sformułowane jako priorytety same w sobie. Połączenie tych dwóch elementów sprzyja rozwojowi transgranicznych możliwości w zakresie badań i innowacji. Przy wprowadzaniu nowych technologii w tym zakresie, szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa są bezpośrednio zaproszone do ubiegania się o fundusze i do współpracy.

Wartość programu wynosi prawie 156 mln euro. Nowością jest to, że tylko 80% będzie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Oznacza to, że każdy z wnioskodawców musi wnieść 20% środków własnych. Brakujące 5% w stosunku do poprzedniego programu wnosi rząd krajowy Brandenburgii dla słabych finansowo i niekomunalnych projektodawców. Pomorze ma nadzieję, że rząd kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie odpowie na jego prośbę w ten sam sposób. Wbrew wcześniejszym obawom, obszar programu nie będzie ograniczony powierzchniowo i najprawdopodobniej obejmie również Pojezierze Meklemburskie i Ziemię Koszalińską.

Oprócz wymienionych już działań, priorytetem programu pozostaje promocja języka sąsiadów. Zwłaszcza bariera językowa między Niemcami a Polską stanowi przeszkodę we współpracy w znacznie większym stopniu niż w innych euroregionach. "Małe i średnie przedsiębiorstwa, izby przemysłowo-handlowe czy np. izby rzemieślnicze mogłyby tworzyć w tym celu platformy edukacyjne" - wyjaśnia Irena Stróżyńska, zastępca dyrektora Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA. W związku ze wzmacnianiem zrównoważonej turystyki i budową wzajemnego zaufania, na te działania udostępniane są również środki z dwóch funduszy małych projektów.

Innym promykiem nadziei jest perspektywa uproszczonych opcji kosztowych, tj. znacznego ograniczenia przeszkód biurokratycznych dla realizatorów projektów.

"Cieszę się z pokonania zakorzenionych struktur", powiedział na zakończenie Torsten Haasch, Dyrektor Generalny Izby Przemysłowo-Handlowej w Neubrandenburgu, "bezpośrednie zaangażowanie przedsiębiorstw, szczególnie w zakresie innowacji i zrównoważonego rozwoju, dobrze rokuje dla przyszłej współpracy w Szczecińskim Regionie Metropolitalnym."

W przekazie wideo Patrick Dahlemann przedstawił na forum Kręgu Gospodarczego pana Heiko Miraß’a jako swojego następcę na stanowisku parlamentarnego sekretarza stanu dla Pomorza Przedniego, którego zakres kompetencji obejmie w przyszłości również wschodnią Meklemburgię.