HDW ·

W Polsce uchwalono nowe prawo wspierające morskie farmy wiatrowe

Zdjęcie: BPhoto AdobeStock

 

Wraz z podpisaną 22 stycznia 2021r. nową Ustawą o promowaniu wytwarzania energii  elektrycznej w morskich farmach wiatrowych  Prezydent RP, Andrzej Duda, wyznaczył ramy prawne do rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Planowane są już obecnie projekty offshore o mocy 11.000 megawatów (MW) i inwestycje o wartości 130 mld złotych (ok. 29 mld euro).

Nowa ustawa offshore stanowi ważny krok ku transformacji energetyki. Dzięki morskiej energetyce wiatrowej udział energii odnawialnej w miksie energetycznym ma w Polsce wzrosnąć do 27 procent w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Morska energetyka wiatrowa jest ważnym katalizatorem, który nie tylko w znaczący sposób przyczyni się do redukcji CO2, ale także przyspieszy rozwój innowacji i działających na rynku przedsiębiorstw, przekonują polskie ministerstwa. Nowa ustawa pozwoli wygenerować inwestycje o wartości 130 mld złotych (ok. 29 mld euro) oraz umożliwi stworzenie ok. 34 tysięcy nowych miejsc pracy w branży. Potencjał wiatrowy na polskich wodach szacuje się na 28.000 megawatów (MW).

Polskie spółki energetyczne, PGE, TAURON i ENEA, podpisały w połowie stycznia 2021r. list intencyjny w sprawie strategicznej współpracy przy rozbudowie farm wiatrowych na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego w celu uzyskania efektu synergii. PGE chce uzyskać 2,5 GW mocy do 2030r. i  6,5 GW mocy do 2040r., koncern TAURON chce osiągnąć 1,0 GW mocy wiatrowej i 300 MW mocy PV na lądzie do 2025r. oraz po roku 2025 zaangażować się w offshore. ENEA również planuje inwestycje w rozbudowę instalacji OZE.

Według badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska istnieje wysoki poziom akceptacji społecznej dla rozbudowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. 83% ankietowanych popiera plany ekspansji, 76% chciałoby korzystać z energii elektrycznej z instalacji OZE.

Źródło: www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/ustawa-offshore-z-podpisem-prezydenta