HDW ·

Przedłużono wsparcie dla polskich obywateli dojeżdżających do pracy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Zdjęcie: Convegni Ancisa (Pixabay)

 

Rząd kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego nadal wspiera polskich pracowników dojeżdżających do pracy codziennie lub dojeżdżających do pracy na całe tygodnie, którzy nie mają swojego głównego miejsca zamieszkania w Republice Federalnej Niemiec. Wytyczne dotyczące „dodatku dla dojeżdżających do pracy” zostaną przedłużone do 31 marca 2021 r. „Nadal mamy napiętą sytuację związaną z COVID-19 po obu stronach granicy. Stanowi to również poważne wyzwanie dla wielu firm w zakresie utrzymania lokalnego tworzenia wartości, zwłaszcza w sektorach: przetwórczym, rolniczym, budowlanym i zdrowotnym. Musimy zminimalizować dojazdy pracowników z zagranicy, aby ograniczyć kontakty i jednocześnie umożliwić wysoce profesjonalną pracę osób dojeżdżających do pracy w naszych firmach. Wspieranie osób dojeżdżających ogranicza kontakty, a także bezpośrednio pomaga naszej gospodarce. Z tego powodu zostaje ono przedłużone do końca marca ”- powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Zdrowia, dr Stefan Rudolph.

 

Cel: Zapewnienie zdolności funkcjonowania przedsiębiorstw.

 

Pod koniec marca 2020 roku po raz pierwszy uruchomiono wsparcie dla osób dojeżdżających do pracy. Od tego czasu do Państwowego Urzędu ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych (LAGuS) wpłynęło łącznie 547 wniosków (plus 228 wniosków o przedłużenie) o zatwierdzenie zasiłku dla osób dojeżdżających do pracy w 4323 przypadkach i dla 315 członków rodzin. Ilość złożonych wniosków odpowiada kwocie w wysokości około 4,5 miliona euro. Do tej pory na program wsparcia udostępniono łącznie pięć milionów euro. „Celem jest zapewnienie firmom szans na zatrudnienie i jednoczesne przyznanie polskim pracownikom dojeżdżającym do pracy finansowej rekompensaty za zwiększone wydatki. Chciałbym szczególnie podziękować LAGuS za ich doskonałą pracę ”- powiedział Rudolph.

 

Zestawienie dotacji

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 

Osoby codziennie dojeżdżające do pracy:

Pracownicy z głównym miejscem zamieszkania w Polsce, którzy faktycznie są zatrudnieni do 31 marca 2021 roku w miejscu pracy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i którzy nie podróżują codziennie między swoim głównym miejscem zamieszkania w Polsce a miejscem pracy w Meklemburgii z powodu ograniczeń wjazdu i przepisów dotyczących kwarantanny spowodowanych pandemią koronawirusa. Wysokość wsparcia dla osób dojeżdżających codziennie z Polski do pracy wynosi 65 euro za każdy kalendarzowy dzień pobytu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

 

Członkowie rodzin osób codziennie dojeżdżających do pracy:

Małżonkowie i partnerzy osób dojeżdżających codziennie do pracy z Polski oraz ich dzieci będących pod opieką osób codziennie dojeżdżających do pracy przebywające na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Wsparcie dla członków rodzin osób dojeżdżających codziennie do pracy z Polski wynosi 20 euro na jednego członka rodziny za dzień kalendarzowy pobytu towarzyszącego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

 

Osoby dojeżdżające do pracy raz w tygodniu

Pracownicy z głównym miejscem zamieszkania poza Republiką Federalną Niemiec, którzy faktycznie są zatrudnieni w miejscu pracy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i którzy nie mogą co tydzień przemieszczać się między swoim głównym miejscem zamieszkania a miejscem pracy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim ze względu na ograniczenia wjazdu i przepisy dotyczące kwarantanny spowodowane pandemią koronawirusa. Dofinansowanie dla dojeżdżających do pracy raz w tygodniu wynosi 65 euro za pobyt w soboty, niedziele i dni wolne od pracy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

 

Członkowie rodzin osób dojeżdżających do pracy raz w tygodniu:

Małżonkowie i partnerzy osób dojeżdżających do pracy raz w tygodniu z Polski oraz ich dzieci będących pod opieką w/w osób przebywające na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Wsparcie dla członków rodzin osób dojeżdżających do pracy raz w tygodniu z Polski wynosi 20 euro na jednego członka rodziny za pobyt towarzyszący w soboty, niedziele i dni wolne od pracy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

 

Wsparcie finansowe jest ograniczone czasowo na okres od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. Maksymalny okres finansowania dla jednej osoby codziennie dojeżdżającej do pracy i jej krewnych wynosi 59 dni kalendarzowych; maksymalny okres finansowania dla osób dojeżdżających do pracy raz w tygodniu i ich krewnych wynosi 16 dni kalendarzowych.

Wnioski do pobrania dostępne są w Krajowym Urzędzie Zdrowia i Spraw Socjalnych (LAGuS).

Źródło: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Aktuell?id=167448&processor=processor.sa.pressemitteilung&sa.pressemitteilung.sperrfrist=alle