HDW Startseite ·

Wirtualny Krąg Gospodarczy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w dniu 26 kwietnia 2022 r.: „Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze w aktualnych okolicznościach“

Zdjęcie: © Nelos / Adobe Stock

Obecna napięta sytuacja gospodarcza wielu przedsiębiorstw była dla ostatniego Kręgu Gospodarczego okazją do dokładniejszego przyjrzenia się polsko-niemieckim stosunkom gospodarczym. “Polska dobrze poradziła sobie w kryzysie w porównaniu z innymi krajami UE”, powiedział dr Lars Gutheil, członek zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK) Polska w Warszawie. “Sankcje nałożone na Rosję dotknęły również Polskę”, kontynuuje Gutheil, “ale nie mają one zbyt dużego wpływu na całą gospodarkę”. Wymiana gospodarcza z Rosją jest stosunkowo daleko w tyle, w 2020 r. jedynie 3 % całkowitego polskiego eksportu trafiło do Rosji.

Bardziej poważne są pośrednie skutki nie tylko rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale także trwającego już dwa lata kryzysu związanego z pandemią Covid. Odzwierciedlają się one wzrostem cen surowców i oczywiście źródeł energii. Polska dąży zatem do uniezależnienia się od znacznego importu gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla kamiennego z Rosji. Nowy gazociąg Baltic Pipe ma zostać ukończony do końca roku, jak i terminal LNG, odnawialne źródła energii, ale także energia jądrowa mają zostać  rozbudowane.

Problemy w łańcuchach dostaw również wynikają z braku surowców i materiałów produkcyjnych, co z kolei prowadzi do ogromnego wzrostu kosztów. Inflacja w Polsce wynosi obecnie 11 %. “Właśnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, w przypadku których skutki Covid i tak nie zostały wystarczająco złagodzone, obecna sytuacja stanowi dodatkowe obciążenie” – ocenia Gutheil. “Wiele przemawia za tym, że mamy do czynienia z lokalizacją. Produkcja pozostanie globalna, ale będzie bardziej regionalna.”

Tzw. nearshoring może również przynieść znaczne korzyści niemieckim przedsiębiorstwom. Polska jest dla Niemiec atrakcyjnym rynkiem zbytu i pożądanym miejscem zmiany lokalizacji. Kraj ten plasuje się na pierwszych miejscach wymiany gospodarczej z Niemcami, a dla Meklemburgii-Pomorza Przedniego jest nawet drugim najważniejszym partnerem handlowym. Potencjał dalszego rozwoju stosunków handlowych jest w różnych branżach, takich jak Przemysł 4.0 i automatyzacja, które w Polsce są jeszcze stosunkowo słabo rozwinięte. Z drugiej strony, logistyka i handel elektroniczny kwitną. Wysokie cele w dziedzinie energetyki i inżynierii środowiskowej również oferują wiele punktów zaczepień dla niemieckich przedsiębiorstw. Polskie firmy informatyczne są coraz bardziej zainteresowane współpracą międzynarodową. “Polska jest ośrodkiem gospodarczym, który wciąż szybko się rozwija”, podsumował Torsten Haasch, dyrektor naczelny IHK Neubrandenburg. “W Szczecińskim Transgranicznym Obszarze Metropolitalnym mogą z tego skorzystać przedsiębiorstwa z obu krajów”.