Projekt

Projekt "Dom Gospodarki" w Szczecinie oferuje szerokie spektrum usług. Tutaj znajdziecie Państwo partnerów kooperacyjnych, pozyskacie nowe rynki zbytu oraz informacje o niemieckim rynku.

Nasza oferta obejmuje:

  • pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów kooperacyjnych
  • doradztwo w zakresie kontaktów handlowych i zakładania firm
  • pomoc w zgłoszeniu do imprez targowych i opieka na targach
  • organizacja imprez tematycznych i branżowych
  • informacja na temat terenów inwestycyjnych w pasie przygranicznym
  • informacja o uwarunkowaniach działalności gospodarczej
  • pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów z władzami i instytucjami

Projekt prowadzi

Izba Przemysłowo-Handlowa Neubrandenburg Wschodniej Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Partnerzy projektu:

Zespół Roboczy Polsko-Niemieckiej Współpracy Kas Oszczędnościowych

- Kasa Oszczędnościowa Uecker-Randow

- Kasa Oszczędnościowa Pomorza Przedniego

Izba Rzemieślnicza Wschodniej Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Izba Przemysłowo-Handlowa w Rostoku

Izba Przemysłowo-Handlowa w Szwerinie

Związek Przedsiębiorców Pomorza Przedniego T.z.

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego

 

Projekt wspierany jest finansowo przez Kancelarię Stanu Meklemburgii-Pomorza Przedniego.