Aktualne spotkania

Zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w pierwszym w 2022r. Kręgu Gospodarczym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego „w znajomym gronie”. W związku z sytuacją pandemiczną chcemy się z Państwem spotkać ponownie w formacie on-line.

Coroczny, tradycyjny już krąg „w znajomym gronie” daje nam zawsze aktualny obraz sytuacji w naszym polsko-niemieckim regionie, pokazuje bieżące działania oraz perspektywy i zamierzenia na przyszłość. Dlatego chcielibyśmy Państwa zachęcić do przedstawienia…

W obszarze metropolitalnym miasta Szczecina znajduje się dziesięć dużych parków przemysłowych i stref inwestycyjnych z ponad 200 firmami. Kolejne tereny są planowane i przygotowywane pod inwestycje. Interesują się Państwo tego typu lokalizacją swojego przedsiębiorstwa, a może dokonali Państwo już wyboru lokalizacji? Chętnie omówimy z Państwem tematykę stref przemysłowych w szczecińskim obszarze metropolitalnym.

Dla lepszego przygotowania się do rozmowy prosimy o podanie kilku punktów tematu…