HDW ·

Wspólna polsko-niemiecka konferencja z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie „Wellbeing w miejscu pracy“

[Translate to Polnisch:] © Haus der Wirtschaft

Już po raz drugi w tym roku Izba Przemysłowo-Handlowa z Neubrandenburga ( IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern)  i nasz Dom Gospodarki byli partnerami wspólnej polsko-niemieckiej konferencji zorganizowanej przez Północną Izbę Gospodarczą ze Szczecina. Tym razem chodziło o „Wellbeing w miejscu pracy” – niezwykle aktualny i ważny temat, który 7 grudnia zgromadził w szczecińskim hotelu Courtyard by Marriott ponad 65 uczestników z woj. zachodniopomorskiego i przygranicznego landu Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Budowanie kultury korporacyjnej i organizacyjnej opartej na zasadach „wellbeing” pozwala nie tylko pracownikom rozwijać się i realizować swój potencjał, ale także przynosi najlepsze i najbardziej trwałe rezultaty dla firmy. Dlatego zarówno niemieckie, jak i polskie firmy coraz częściej podejmują działania mające na celu utrzymanie i promocję zdrowia swoich pracowników.

Ich znaczenie oraz stan wdrażania w przedsiębiorstwach zachodniopomorskich i meklemburskich przedstawili polscy i niemieccy eksperci i praktycy.

Polscy prelegenci skupili się na takich czynnikach jak benefity firmowe i inne działania motywacyjne dla pracowników, zwiększenie zaangażowania i produktywności w czasach pracy hybrydowej, działania zapobiegające wypaleniu zawodowemu, a także wpływ ergonomii stanowiska pracy na zdrowie fizyczne pracowników, a tym samym na efektywność pracy. Poruszono także temat work-life balance i jego implementacji w polskim prawie pracy.

Prezentacje niemieckich referentów skupiały się wokół tematu wspierania dobrostanu pracowników jako kluczowego zadania kadry zarządzającej. Hannes Schröder, założyciel i dyrektor zarządzający firmy „outness” z Neubrandenburga przedstawił jak w sześciu krokach można wdrożyć i rozszerzyć dopasowany do danej firmy skuteczny system zarządzania zdrowiem. Natomiast Axel Fick, kierownik projektu „mv Works” z Rostock-Warnemünde, zaprezentował filozofię „New Work” oraz  stan jej wprowadzania w przedsiębiorstwach Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Pod tym pojęciem rozumiane są nowe formy organizacji pracy – struktury partycypacyjne w firmie, przekazywanie pozytywnego wizerunku technologii/cyfryzacji, zmiana wartości w świecie pracy i odpowiadające im dokształcanie.

Dziękujemy Północnej Izbie Gospodarczej, wszystkim prelegentom oraz licznym gościom z Polski i Niemiec za udane wydarzenie. W przypadku dalszych pytać związanych z tematem wellbeing w miejscu pracy w Polsce i Niemczech, chętnie udzielimy informacji i udostępnimy kontakty do właściwych instytucji i ekspertów.