HDW International Internationale Veranstaltungen Startseite ·

Krąg Gospodarczy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego: Zaprezentowane projekty pokazują różnorodność wspólnych tematów w regionie przygranicznym

© IHK

Na początku każdego roku podczas Kręgu Gospodarczego „w znajomym gronie” prezentowane jest przez uczestników spotkania szereg bieżących projektów, inicjatyw i planów. Tak też było na ostatnim styczniowym spotkaniu: ponad 70 gości przybyło, aby poznać i wymienić się pomysłami i tematami z wielu dziedzin życia gospodarczego i społecznego aglomeracji szczecińskiej.

Na początku zaprezentowany został polski projekt oświetlenia ulicznego z naziemnym zasilaniem za pomocą tylko jednego kabla. Po kilku latach badań rozwiązanie to wchodzi obecnie do użytku komercyjnego i zapewnia oszczędności w zakresie konstrukcji, montażu i materiałów.

Centrum Inwestora Uckermark (Investor Center Uckermark) jako agencja rozwoju gospodarczego powiatu podjęło szereg nowych projektów. Obejmują one między innymi rozwój nowych obszarów handlowych, udział w transformacji w Schwedt nad Odrą (temat zaprezentowany na Kręgu Gospodarczym w dniu 21 marca 2023 r.) oraz nowe zadania związane z transferem wiedzy w obszarze cyfryzacji i sztucznej inteligencji.

Nowe programy Interreg i zaproszenia do składania projektów (project calls) oferują wiele możliwości współpracy polsko-niemieckiej  (również z innymi krajami) w całym regionie Morza Bałtyckiego. Przykładowo centra usługowo doradcze (CUD) Euroregionu Pomerania będą pozycjonowane jeszcze szerzej jako nowo utworzona sieć informacyjno-doradcza (SID). W obszarze transgranicznego wsparcia dla przedsiębiorstw SID będzie w dalszym ciągu ściśle współpracować z izbami przemysłowo-handlowymi regionu metropolitalnego.

Projekt Interreg „POLSMA – Pomerania żyje zrównoważonym managementem” w dalszym ciągu poszukuje małych i średnich firm, które chcą zaangażować się w temat zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki oraz wspólnie ją rozwijać w Euroregionie Pomerania. Potrzebni są także partnerzy w temacie biogospodarki dla przyszłego projektu Interreg, zwłaszcza po stronie polskiej.

W ramach programu Interreg Południowy Bałtyk utworzono fundusz małych projektów, do którego wnioski projektowe można składać w okresie od 22 lutego do 21 marca tego roku. Nacisk położony jest tutaj na rozwiązania transgraniczne w obszarach energii odnawialnych, zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym, żeby wymienić tylko kilka.

Poruszono także kwestie zdrowotne i społeczne, takie jak wykorzystanie sztucznej inteligencji w obszarze opieki pooperacyjnej nad otyłością u dzieci i młodzieży, oferty funduszu zdrowia niemieckiej kasy chorych DAK po stronie niemieckiej i polskiej, ale także nowe pomysły na opiekę senioralną oraz rozwój kulturalny i gastronomiczny na obszarach wiejskich.

Krąg Gospodarczy po raz kolejny zaoferował gościom skumulowane informacje z pogranicza i dostarczył tym samym mnóstwo materiału do pytań i dyskusji. Namalował barwny obraz tętniący życiem obszar metropolitalny. Nie wszystkie aktualne tematy udało się poruszyć. „Żyjemy w czasach zbliżającej się recesji” – powiedział Torsten Haasch, dyrektor generalny Izby Przemysłowo-Handlowej w Neubrandenburgu, „co sprawia, że ​​jeszcze ważniejsze jest wykorzystanie zalet transgranicznego regionu metropolitalnego”.