HDW ·

Spotkanie noworoczne w Wielonarodowym Korpusie Północno-Wschodnim w Szczecinie

Spotkanie noworoczne w Korpusie Północno-Wschodnim w Szczecinie (© MNC NE Szczecin)

Dom Gospodarki z wizytą u przyjaciół

Po przerwie spowodowanej pandemią Dom Gospodarki w Szczecinie otrzymał ponownie w połowie stycznia 2023 zaproszenie od dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego na przyjęcie noworoczne sylwestrowe w Koszarach Bałtyckich w Szczecinie.

W poniedziałek, 23 stycznia, Krystian Stopa, reprezentując szczeciński Dom Gospodarki oraz Izbę Przemysłowo-Handlową IHK Neubrandenburg, został powitany przez gen. broni Jürgena-Joachima von Sandrarta, dowódcę Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód i jego małżonkę. Złożył międzynarodowemu dowództwu oraz zespołowi Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego życzenia pomyślności oraz zdrowia w Nowym Roku.

Uroczystość była również okazją do spotkania z przyjaciółmi i znajomymi zaangażowanymi w rozwój polsko-niemieckiej współpracy. Odbyły się rozmowy na temat aktualnej sytuacji w Gdańsku z Cornelią Pieper, Konsul Generalną Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, wymiana zdań z Prezesem Północnej Izby Gospodarczej Hanną Mojsiuk, na temat wspólnych działań izby z Domem Gospodarki, rozmowy z Zastępcą Burmistrza Miasta Neubrandenburg, Peterem Modemannem i licznymi przedsiębiorcami ze Szczecina.

Generał broni Jürgen-Joachim von Sandrart jest stałym gościem Kręgu Gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Szczecina. W ramach przyjęcia noworocznego udało mu się porozmawiać z Krystianem Stopą na temat kontynuacji współpracy i dalszych planów dotyczących tej cyklicznej imprezy.

Źródło: Dom Gospodarki Szczecin, dnia 23.01.2023