Na pierwszy Krąg Gospodarczy w 2023 r. do Hotelu Radisson Blu w Szczecinie przybyło około 60 gości, aby jak na początku każdego roku w znanym formacie „intern” wymieniać się aktualnymi i przyszłymi tematami, projektami i przedsięwzięciami.

„W tych burzliwych czasach, dzięki szerokiemu gronu naszych rozmów, chcemy przyczynić się do zbliżenia wszystkich do siebie i dobrej współpracy, aby sprostać obecnym gigantycznym wyzwaniom, także dla transgranicznego regionu metropolitalnego”. Tymi słowami…

Czytaj więcej