Podczas marcowego spotkania Kręgu Gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w formie zdalnej uczestnicy mieli możliwość przedyskutowania pilnych tematów dotyczących naszego pogranicza oraz przedstawienia własnych projektów i inicjatyw o znaczeniu transgranicznym.

Dało się zauważyć, iż wiele prezentacji dotyczących polsko-niemieckiej współpracy w zakresie projektów badawczych czy biznesowych było ściśle związanych z obecnymi warunkami pandemii. Wynika to na pewno z faktu, że w…

Czytaj więcej