HDW International Internationale Veranstaltungen Startseite ·

Krąg Gospodarczy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego: Energetyka wiatrowa – firmy potrzebują pomysłów i odwagi do ich realizacji

Foto: © IHK

Po tym jak w marcu Krąg Gospodarczy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poruszał temat bezpieczeństwa energetycznego i ochrony klimatu na przykładzie transformacji w Schwedt nad Odrą, na ostatnim kwietniowym spotkaniu około 40 gości dyskutowało na temat energii odnawialnej i efektywności energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej.

„Wszystko, co ma związek z odnawialnymi źródłami energii, jest tutaj w naszym gronie na porządku dziennym, a dziś w szczególności energia wiatrowa” – otworzył spotkanie Torsten Haasch, dyrektor generalny Izby Przemysłowo-Handlowej w Neubrandenburgu. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim istnieją dobre warunki do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatrowej. Budowa obiektów postępuje jednak powoli. Trzeba wykorzystać potencjał regionu.

Aglomeracja szczecińska i całe województwo zachodniopomorskie również energetykę wiatrową zapisaną mają na sztandarach. Z ponad 72% udziałem w produkcji nasz region jest w Polsce liderem pod względem wytwarzania energii z OZE. „Teraz to firmy muszą rozwijać pomysły i mieć odwagę je realizować” – tłumaczył Marek Kubik, szef Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej (ARMS) wchodzącej w skład zarządu miasta Szczecina. „Musimy wykorzystać trendy rozwojowe w UE dla naszego regionu, a także możliwości, jakie pojawiają się dla współpracy transgranicznej, na przykład w związku z ostatnią inwestycją firmy Vestas, jednego z czołowych producentów turbin wiatrowych” – kontynuował Kubik. Zaproszonych może czuć się wiele firm, zarówno tych, które stawiają turbiny wiatrowe, jak i dostawców oraz firm usługowych i logistycznych.

Przedsiębiorcy Andreas Jesse, członek Niemieckiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej i Thomas Hartwig, obaj działający w Polsko-Niemieckim Klubie Energetyki Wiatrowej, od 20 lat pasjonują się energią wiatrową i żyją polsko-niemiecką współpracą w tej branży. Oprócz swoich niemieckich lokalizacji, obaj mają również oddziały lub firmy w Polsce. W ubiegłym roku zainstalowali razem 18 turbin wiatrowych w Polsce, w porównaniu z zaledwie 17 turbinami w całej Meklemburgii-Pomorzu Przednim w 2022 roku. Andreas Jesse zwrócił jednak uwagę na duży problem z rozbudową sieci energetycznej w obu krajach. Istnieje zatem pilna potrzeba dostosowania sieci energetycznych do rozwijających się w szybkim tempie odnawialnych źródeł energii.

Jakub Manicki przedstawił nowo powstałe Forum OP.EN - Klaster Efektywności Energetycznej działający w strukturach Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Opowiadał się za dążeniem do jak najlepszej efektywności energetycznej z myślą o osiągnięciu celu, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 roku. Klaster będzie kładł nacisk na inicjatywy lokalne, takie jak chociażby spółdzielnie energetyczne. W tym temacie pożądana jest współpraca  transgraniczna z dużo bardziej rozwiniętymi już spółdzielniami w Niemczech.

W ostatnim wystąpieniu dr Magdalena Ławicka i Krzysztof Kobus z Klastra IT w Szczecinie przedstawili  projekt „Glass Link Connectivity”, który oferuje innowacyjną sieć komunikacji bezprzewodowejIoT czasu rzeczywistego umożliwiając przesyłanie szerokiego pasma danych na odległości sięgające kilku kilometrów. Może być z powodzeniem wykorzystany również w branży morskich turbin wiatrowych.

Podsumowując, ostatni Krąg Gospodarczy przedstawił kompaktowy program w ramach gorącego tematu energetyki wiatrowej, który nadal oferuje szeroki wachlarz materiałów i zagadnień do wymiany i dyskusji w przyszłości. Dlatego powinien być bez wątpienia, podobnie jak cała problematyka transformacji energetycznej, kontynuowany na naszym forum.